top of page

Zraková, sluchová a poznávací oblast

 

 

Běhat, skákat se dítě naučí poměrně samostatně, má-li dostatek možností ke cvičení. Dítě předškolního věku vnímá předměty kolem sebe ještě celostně, to znamená, že nevěnuje zvláštní pozornost částem a podrobnostem, pokud ovšem některá část neupoutá jeho pozornost něčím nápadným. A to je úkolem naší výchovy, aby se dítě naučilo všímat detailů.

  • Trénování paměti, pozornosti, řeči (říkanky, básničky, písničky, vyprávění jednoduššího příběhu, vyjádření myšlenky, otázky)

  • Rozlišování podobných předmětů, rozeznání rozdílů, skládání tvarů z několika částí podle předlohy i fantazie, doplnění chybějící části

  • Vyhledání konkrétních věcí na obrázku, rozlišení tvarů na odlišném pozadí

  • Rozlišení barev, tvarů, třídění věcí podle velikosti nebo tvaru

  • Početní vztahy – základem pro utváření matematických jevů je porovnávání

  • Orientace v čase – činnosti dle ročního období, dále ráno, odpoledne a večer

  • Přírodní prostředí – čím se živí zvířátka, jak se pohybují, jaké zvuky vydávají, druhy ovoce a zeleniny, poznávání stromů, počasí

  • Vědomosti (vím jak se jmenuji, kolik je mi let, chápu běžné jevy a souvislosti apod.)

bottom of page