top of page

Sociální oblast

 

Aby se dítě naučilo žít se svými spolužáky, musí mít dostatek příležitostí pro styk s ostatními dětmi v předškolním věku. Setkáváním s jinými dětmi dítě získává zkušenosti ve společných hrách a učí se kázni. Děti, které po delší dobu navštěvovaly jesle a školku, bývají na život v dětském kolektivu dobře připraveny. Lépe si hrají ve skupinkách, navzájem si půjčují hračky, nebojí se, když jsou osloveny.

  • Dodržování základních pravidel společenského chování – vzájemné ohledy, pozdravit, oslovit, požádat, vyjádřit souhlas a nesouhlas

  • Udržování očního kontaktu

  • Udržování pořádku – uklidit hračky

  • Samostatnost, odpoutání od rodiny

  • Zapojení se mezi ostatní

  • Částečné zvládání emocí – nereagovat křikem a pláčem, unesení okamžitě nesplněného přání

  • Uznání autority

 
bottom of page