top of page

Plán výchovy a péče

 

 

Celoroční výchovný program je rozdělen do celků podle ročního období a podrobněji rozepsán po měsíci. Všechny činnosti vychází z nejpřirozenějších projevů dětí, kterým jsou hry. Respektují se přirozené potřeby dítěte, jeho začleňování do kolektivu, společnosti a životního prostředí. Činnosti jsou doplněné montessori dílnami, pravidelnou angličtinou, hudbou a pohybem.

 

Cílem je:

  • osvojení návyků hygienických, kulturních a společenských

  • získání zkušeností, poznatků a prožitků

  • utváření sebevědomí, samostatnosti a posílení vůle

  • respektování pravidel i ostatních v kolektivu

  • umění vyjádřit a pojmenovat své pocity

  • rozvíjí myšlení, uvažování, paměti, tvořivosti

  • trénování trpělivosti, pozornosti, grafomotoriky, hrubé a jemné motoriky

 

Měsíční plány

Září – zvykání a seznamování se se školkovými pravidly. Začínáme s úkony sebeobsluhy, hygiena, stolování, oblékání a podobně.

Říjen – Montessori dílny s podzimními plody. Opakujeme školková pravidla, nácvik sebeobsluhy, hry a říkanky s podzimní tématikou (hra na krtka, ježka apod.). Dýňové slavnosti pro rodiče a děti.

Listopad – je ve znamení barevného listí a přípravy na zimní spánek, zúžený výběr teplých podzimních barev.

Prosinec – mikulášská nadílka, vánoční zvyky, tradice, advent. Básničky a písničky s vánoční tematikou. Vyrábění ozdobiček na stromek, strojení stromečku, příprava na vánoční besídku, pečení cukroví.

Leden – zimní radovánky a ukončení Vánoc svátkem tříkrálovým. Začíná nový rok, který si rozdělíme na čtvero období. Zaměření se na zimní období.

Únor – měsíc zdraví. Učíme se poznávat své tělo a říkáme si, jak se o něj starat, pojmenováváme části těla, některé orgány a říkáme si o jejich funkcích, osvojujeme si poznatky o zdraví, umíme rozlišovat, co mu prospívá a co mu škodí. Tradice o Masopustu, vytváření masek na karneval a masopustní rej.

Březen – probouzení přírody. Další téma pracovní profese – čím jsou moji rodiče, hra na povolání. Bezpečnost ve městě, silniční provoz. Měsíc knihy slavíme pravidelným čtením pohádek na výběr dětí.

Duben – velikonoční zvyky. Sázení osení a staráme se o ně. Roční období – jarní měsíce. Slavíme Den země.

Květen – zvířátka mají mláďátka, louky rozkvétají. Den matek s povídáním, jak maminky vypadají, jak se jmenují, básničky. Příprava závěrečné besídky.

Červen – dětský den a besídka, život včel, co roste na zahrádce a rozlišování ovoce a zeleniny.

Červenec a srpen – týdenní prázdninové programy s atraktivní tématikou.

 
holka s tužkou s pozadím_edited.png
bottom of page