top of page

Povinné předškolní vzdělávání

 

K docházce do mateřské školy jsou přijímány děti s povinností předškolní docházky. Uvolnit dítě z předškolního vzdělávání může rodič v docházkovém systému nebo e-mailem. Předškolní docházka probíhá denně od 8:00 do 12:00. Nepřítomnost dětí musí být řádně omluvena v omluvném listu. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání na dobu delší, než tři dny se podává k rukám ředitele školy nejpozději 14 dní před uvolněním dítěte.

Individuální vzdělávání je možné po osobní domluvě s ředitelkou školy. Termíny přezkoušení jsou listopad a březen.

bottom of page