top of page

Motorická oblast

V předškolním věku se dítě učí koordinovat činnost jemných svalů ruky, učí se souhře oka a ruky. Je to velmi důležité pro pozdější práci ve škole. V Pididomku dětem proto denně poskytujeme dostatek příležitostí.

  • Motorická práce – lepení, stříhání, modelování, přesýpání, přelévání, vytrhávání z papíru, navlékání, skládání papíru

  • Senzomotorika – propojení slyšení a vidění s pohybem (např. provlékání provázku podle vzoru, tleskání na dané slovo při poslechu textu apod.)

  • Grafomotorika – cviky na uvolnění ruky, kreslení základních grafomotorických prvků

  • Hrubá motorika – skákání snožmo, stoj na jedné noze, lezení, plazení, přejít překážky, chytání a házení míče, běhání s lehkým předmětem v rukou, na znamení střídat běh a chůzi, dřep s rovnými zády, válet po zemi míček chodidlem nohy a další

  • Jemná motorika – práce s montessori pomůckami

  • Oromotorika – procvičování mluvidel pro preventivní podporu vývoje řeči

 
bottom of page