top of page
Art Class_edited.png

Dětská skupina
Mladá Boleslav

Dětská skupina Mladá Boleslav v kostce:

 • Počet tříd: 3

 • Kapacita: 30 dětí

 • Počet pečovatelek: 6

 • věk: od 1,5 roku do 3 let

Dětská skupina Pididomek Mladá Boleslav

Provoz dětské skupiny Pididomek Mladá Boleslav je financován z příspěvků Ministerstva práce a sociálních věcí, které částečně kryjí provoz. Kapacita skupiny je maximálně 30 dětí na 6 pečovatelek. Dětská skupina se dělí ještě na 3 menší podskupiny: "Rybičky" 9 dětí, "Želvičky" 9 dětí a "Žabičky" 12 dětí. Průměrný věk dětí je od 1,5 roku do 3 let. Spolupracujeme s Vámi na odplínkování Vašich dětí. Naše motto výchovy je "Respektovat a být respektován". Prostředí se snažíme, aby bylo inspirativní doplněné montessori pomůckami. Poskytujeme co nejširší škály podnětů přiměřených věku a bezpečného prostředí k objevování prostřednictvím všech smyslů. Paní učitelky tak mají pro děti každý den v souladu s naším vzdělávacím konceptem připravenou celou řadu výtvarných, pohybových a dalších aktivit a her zaměřených na všestranný rozvoj dítěte.

Dětské skupiny Pididomek Mladá Boleslav a Pididomek jesle Mladá Boleslav prošly v létě 2020 auditem Ministerstva práce a sociálních věcí, ve kterém získaly značku kvality. Dětská skupina, která toto ohodnocení získá, plní nejen povinnosti dané zákony a vyhláškami, ale navíc posiluje kvalitu péče rozvíjením činností v řadě dalších oblastí nad legislativní rámec.

Red Head Baby

třída Rybičky

V jesličkové třídě Rybičkách pečujeme o děti ve věku od 1,5 do 3 let. Rodinná atmosféra, důvěra a citlivý přístup našich laskavých pečovatelek usnadňují dětem jejich mnohdy první delší odloučení od rodičů.

Základním principem péče je individuální přístup ke každému dítěti, díky menší skupině a počtu pečovatelek na jedno dítě.

Počet pečovatelek: 2

Počet dětí: 9

Věk: od 1,5 roku do 3 let

tel.: 734 223 664

třída Želvičky

Ve třídě Želviček pečujeme o děti ve věku od 2 do 3,5 let. Rodinná atmosféra, důvěra a citlivý přístup našich laskavých pečovatelek usnadňují dětem jejich mnohdy první delší odloučení od rodičů.

Poskytujeme co nejširší škály podnětů přiměřených věku a bezpečného prostředí k objevování prostřednictvím všech smyslů

Počet pečovatelek: 2

Počet dětí: 9

Věk: od 2 roku do 3,5 let

Dívka na snímku

tel.: 605 968 760

Čas na příběh

třída Žabičky

Ve třídě Žabiček pečujeme o děti ve věku od 3 do 4,5 let. Rodinná atmosféra, důvěra a citlivý přístup našich laskavých pečovatelek připravuji děti na mateřskou školu.

Poskytujeme co nejširší škály podnětů přiměřených věku a bezpečného prostředí k objevování prostřednictvím všech smyslů

Počet pečovatelek: 2

Počet dětí: 12

Věk: od 3 roku do 4,5 let

tel.: 604 331 641

Náš tým

Daniela gray.png

třída Žabiček

Daniela

Miluje práci s dětmi, přírodu, pohyb, sport, kulturu a zvířata.

Andrea11.png

třída Želviček

Andrea

 Má ráda procházky do přírody, cestování, fotografování a hudbu.

Nikola gray.png

třída Rybiček

Nikola

Miluje kreslení, tancování, bruslení, výlety do přírody, po památkách  a ráda své psy.

Denisa gray.png

třída Žabiček

Denisa

Má ráda práci s dětmi, ráda s nimi tvoří a hraje různé hry. Nejvíce jí potěší posuny u dětí.

Stáňa gray.png

třída Želviček

Stanislava

Miluje práci s dětmi, plavání, sport, přátele a procházky v přírodě.

Lenka K gray.png

třída Rybiček

Lenka

Má ráda kreslení, práci s dětmi, kreativní tvoření a sport, především tenis.

Harmonogram

 •   7:00 - 8:15  příchod a vítání dětí, ranní volné hry

 •   8:15 - 8:30  angličtina

 •   8:30 - 9:15  ranní program

 •   9:15 - 9:45  svačina a hygiena

 •   9:45 - 11:15 pobyt venku

 • 11:15 - 12:00 oběd a příprava na spaní

 • 12:00 - 14:00 odpočinek

 • 14:00 - 14:30 svačina

 • 15:00 - 16:00 spontánní hry, odpolední kroužky

 

        Vyzvedávání dětí po obědě:     11:30 – 12:00 hodin

        Vyzvedávání dětí po spinkání:  14:30 – 16:00 hodin

Rozvoj dětí

Dětem nabízíme rozvoj prostřednictvím výtvarné, pohybové a hudební výchovy. Všechny činnosti vychází z nejpřirozenějších projevů dětí, kterým jsou hry. Zaměřujeme na 3 základní oblasti výchovy:

Celoroční program je rozdělen do celků podle ročního období a najdete ho v Plánu výchovy a péče.

Ceník platný od 1. března 2024

Děti mladší od 18 měsíců do 3 let

(do 31.8. po dosažení 3 let)

Měsíční školkovné

Odpolední klubík / měs.

5x týdně

4x týdně

3x týdně

2x týdně

5.050,- Kč

4.400,- Kč

3.700,- Kč

3.000,- Kč

500,- Kč

400,- Kč

300,- Kč

200,- Kč

V případě dosažení 3 let během školního roku se cena pro daný školní rok v dětské skupině nemění.

Děti starší od 3 let

(dosažení 3 let před 1.9.)

1-5x týdně

Měsíční školkovné

5.250,- Kč

Strava / den

100,- Kč

Cena za první zvykací měsíc

3.000,- Kč

Sleva za doporučení

Za doporučení nového klienta, můžete získat 50% slevu ze školkovného na jeden měsíc v případě, že k nám dítě nastoupí.

 

Letní program v červenci a srpnu

Stávající děti mohou pokračovat dle ceníku výše i v období letních prázdnin. Nebo mají na výběr zaplatit vybrané týdny, pokud nebudou docházet celý měsíc. Ceny za letní program jsou jednotné pro všechny věkové kategorie.

1 prázdninový týden

2.500,- Kč

Smlouvy

 1. Máte-li zájem přihlásit Vaše, prosím pošlete vyplněný evidenční list provozní manažerce Lence Koťátkové boleslav@pididomek.cz.

 2. Potvrzení lékaře stačí zajistit před nástupem.

 3. Ostatní dokumenty je nutné odevzdat nejpozději v den nástupu.

 4. Potvrzení zaměstnavatele může být vystaveno na jednoho z rodičů, který je zaměstnaný.

 5. Pokud podnikáte, bude třeba zajistit pouze potvrzení, že jste v evidenci ČSSZ.

 6. Monitorovací list bude vyplněn na rodiče, který bude mít vystavené potvrzení zaměstnavatele.

 7. Smlouvu s přílohou vyplňte 2x a podepište.

bottom of page