top of page
Učení abecedy

Mateřská škola
Mladá Boleslav

 Mateřská škola Mladá Boleslav v kostce:

 • Počet tříd: 1

 • Kapacita: 18 dětí

 
 • Věk: od 3 roku do 6 let

 • Počet učitelek: 2 + 1 asistentky

Mateřská škola Pididomek Mladá Boleslav

Jedná se o akreditovanou mateřskou školu, která vznikla s cílem navázat na služby péče o děti v dětské skupině Pididomek Mladá Boleslav a nabídnout dětem vzdělávání do zahájení povinné školní docházky podle RVP MŠMT.

Maximální kapacita 18 dětí na dvě učitelky a jednu dvojjazyčnou asistentku umožňuje nabízet různé formy vzdělávání - práce v menších skupinkách a individuální přístup.

Nové poznatky dětí získávají prožitkem a hrou. Dětem vytváříme nabídku aktivit se zapojením Montessori prvků. Chceme, aby si děti utvářeli od nejmenšího věku kladný postoj k přírodě, proto se děti zapojují do environmentálního projektu. V ceně školkovného nabízíme následující kroužky, které tématicky navazují na školní vzdělávací program a doplňují vzdělávací nabídku.

V Pididomku nabízíme též kroužky angličtiny a kroužek češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem, logopedii a také přiravujeme předškoláky na nástup do školy.

Třída Tygříci

Čtení s lupou

Ve třídě Tygříků pečujeme o děti všech národností ve věku od 3 do 6 let. Základním principem naší péče je individuální přístup ke každému dítěti, díky menší skupině a počtu učitelek na jedno dítě.

 

Klademe veliký důraz na vzdělávání prožitkem a hrou, abych co nejlépe připravili děti na základní školu.

Počet učitelek: 2 + 1 školní asistent

Počet dětí: 18

Věk: od 3 roku do 6 let

tel.: 735 252 559

Náš tým

20240527_100151_edited.png

paní učitelka

Michaela

Mezi zájmy paní učitelky patří kreslení, četba, hudba, sport a také má moc ráda zvířata.

IMG_4405_edited.png

školní asistentka

Alena

Má ráda práci s dětmi a dále rodina, příroda a vaření.

20240527_093329_edited.png

paní učitelka

Kristýna

Paní učitelky má ráda kreativní vytváření, čtení, pečení, zvířata zejména psy.

Harmonogram

 •    7:00 - 8:15 příchod a vítání dětí, ranní volné hry

 •    8:30 - 9:45 ranní program (komunitní kruh, Montessori, cvičení, řízená činnost,                            skupinková činnost, angličtina a logopedie)

 •   9:45 - 10:00 svačina a hygiena

 • 10:00 - 11:30 pobyt venku

 • 11:30 - 12:00 oběd a příprava na spaní

 • 12:00 - 14:00 odpočinek

 • 14:00 - 14:30 svačina

 • 14:30 - 16:00 spontánní hry, odpolední kroužky a vyzvedávání dětí

        Vyzvedávání dětí po obědě:     11:45 – 12:15 hodin

        Vyzvedávání dětí po spinkání:  14:30 – 16:00 hodin

Ceník platný od 1. března 2023

Děti starší od 3 let

(dosažení 3 let před 1.9.)

Měsíční školkovné

1-5x týdně

5.250,- Kč

Strava / den

100,- Kč

1 lekce kroužku

100,- Kč

Sleva za doporučení

Za doporučení nového klienta, můžete získat 50% slevu ze školkovného na jeden měsíc v případě, že k nám dítě nastoupí.

 

Letní program v červenci a srpnu

Stávající děti mohou pokračovat dle ceníku výše i v období letních prázdnin. Nebo mají na výběr zaplatit vybrané týdny, pokud nebudou docházet celý měsíc. Ceny za letní program jsou jednotné pro všechny věkové kategorie.

1 prázdninový týden

2.500,- Kč

Smlouvy

V současné chvíli je kapacita obsazena, můžete však poslat přihlášku a zařadíme Vás na čekací listinu. Místa se v průběhu roku mohou měnit.

 1. Online zápisy zde. Vyplněnou pošlete na mail: boleslav@pididomek.cz

 2. Následně Vám bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte.

 3. Potvrzení lékaře v evidenčním listu stačí zajistit do nástupu dítěte.

 4. Nejpozději v den nástupu odevzdejte vyplněnou smlouvu s přílohou (2x). Vrátíme Vám jednu podepsanou kopii.

 5. Nezapomeňte na podepsání GDPR souhlasu.

bottom of page